लहान मुले आणि संशोधक वृत्ती

दोन प्रकारे मला ह्याचे उत्तर देता येइल. हे मी माझा ८ वर्षाच्या मुलाबाबत करतोय तेच तुमच्या बरोबर शेअर करतोय.. पण तत्पुर्वी… सर्वात महत्वाचे आहे तुम्ही तुमच्या मुलाचे सातात्याने निरीक्षण करणे…

एक चोरी आणि एक संस्कार!

खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट… साधारण ३०-३२ वर्षांपूर्वी.. मी तेव्हा ४ थी किंवा ५ वीत असेन.. मला बर्फाचा गोळा खायला खूप आवडायचा. आणि पाणीपुरी. आई आठवड्यातून एकदा आम्हाला (मी आणि लहान बहीण…

बुद्धिबळ

पहिले म्हणजे बुद्धीबळ खेळल्याने बुद्धी वाढत बिढत नाही. मुळात हा बुद्धी असल्यानंतरच खेळता येणारा खेळ आहे. आणि सर्वांना बुद्धी असते असे म्हणणे म्हणजे सर्वांना शेपूट असते असे म्हणण्यासारखे आहे.. बुद्धीचे…