वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी

हे आहे माझा डोंबिवलीच्या घरा समोरील औदुंबरचे झाड. केवळ ८-९ वर्षे वय असेल, पण चांगलेच मोठे झाले आहे. माझी आई गुरुमर्गत आहे. ती जाते तिकडे औदुंबर येतोच. गावी पण आले…

अर्थपूर्ण जीवन

अस्विकरण : अर्थपूर्ण जीवन म्हणजे ६ आकडी पगार, सिलीकॉन व्हॅलीमधे नोकरी, मर्सिडीज/ऑडी किंवा IAS/IPS असेच डोक्यात असेल, तर ही गोष्ट तुमच्यासाठी नाही! वाचू नका. गुगल करा, खूप अशा गोष्टी आहेत.. तर…

शाकाहार आणि जीवहत्या

विषयाचा रोख "जीवहत्या" हा असला तरी शाकाहार कसा योग्य, वेदना होते की नाही, माणूस शाकाहारीच कसा इ. वर चर्चा होते.. फळे, भाजीपाला, कडधान्य पासून ते मांसाहारापर्यंत काहीही खा जीवहत्या होतेच.…