MPSC UPSC आणि वास्तव

वैधानिक इशारा : मी एमपीएससी/युपीएससी च्या प्रचंड विरोधात आहे. पारंपारीक उत्तर सोपे सरळ दिसत असले तरी वास्तव खूप वेगळे असू शकते, असतेच.. भारतात बुवाबाजी खूप बोकाळली आहे ना?? मग ह्याला जबाबदार…