वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी

हे आहे माझा डोंबिवलीच्या घरा समोरील औदुंबरचे झाड. केवळ ८-९ वर्षे वय असेल, पण चांगलेच मोठे झाले आहे. माझी आई गुरुमर्गत आहे. ती जाते तिकडे औदुंबर येतोच. गावी पण आले…

जीवन आणि मारीओ!

जेजे लोक ८-१० वर्षे संगणक क्षेत्राशी निगडीत आहेत त्यांना मारीओ हा गेम आणि ही स्क्रिन अपरिचीत नाही. फार प्राचीन काळी बनवलेला हा गेम. मी १९९८ ला खेळलोय. म्हणजे त्या पूर्वी..…

देव जगात फक्त चांगलेच का घडवत नाही?

मूळ देव निर्गूण, निराकार आहे. भानरहीत आहे. केवळ तेजस्वरूप. त्याच्या दृष्टीने काहिच चांगले नाही की वाईट नाही. अनंत काळच्या इश्वरी जीवनामधे संपूर्ण मानवी जीवन केवळे निमीषार्धागणीक आहे. त्यामुळे आपल्या दृष्टीने…